Szálláshely foglalási szabályzat és lemondási nyilatkozat

Hivatalos

Szálláshely foglalási szabályzat és lemondási nyilatkozat

1. Az ÚtiSúgó.hu foglalási rendszere a honlap látogatói és a szálláshelyek kapcsolatfelvételét biztosítja. A rendszer automatikusan, e-mailben értesíti a felhasználót foglalásaival kapcsolatos fejleményekről.
Az ÚtiSúgó.hu saját felelősségére utazási szolgáltatást nem kínál. Az ÚtiSúgó.hu mindössze marketing felületet, illetve a foglalási rendszer használatát biztosítja, szállásközvetítéssel nem foglalkozik. A szálláshelyet bemutató szövegek, képek, illetve az oldalon található árak valóságtartalmát, hitelességét és mindenkori érvényességét a szállásadó garantálja.

2. A ÚtiSúgó.hu foglalási rendszer használata ingyenes, ezért a lefoglalt szobák -esetlegesen a visszaigazoltnál magasabb áron - harmadik személy részére való további, értékesítése nem megengedett.

3. Valamennyi az elszállásolási szerződésből következő igény és kötelezettség kizárólag Ön és a lefoglalt szálláshely között jön lére. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke közvetlenül a szálláshelynek fizetendő. A fizetés a szálláshelyen forintban történik, de a szálláshely természetesen elfogadhat a Forint árnak napi árfolyamon megfelelő összegű más valutát is. Egyéb fizetési mód (pl. átutalás) a szálláshely és a vendég közötti megegyezés alapján lehetséges.

4. A foglalási szándék már a foglalási folyamat lezárása után kötelező érvényű. A foglalási rendszer a foglalási szándék visszaigazolását, valamint a szállodával történt kommunikáció után a végleges visszaigazolást a megrendelő által megadott e-mail címre automatikusan továbbítja.

5. Hitelkártya nélküli (standard) foglalásokat a szálláshely 18.00 óráig tart fenn. Amennyiben az érkezés helyi idő szerint 18.00 óráig nem következik be, úgy a szálláshely adott foglalást költségvonzatok nélkül megszünteti, mellyel egyetemben az elszállásolásra vonatkozó jogosultság is megszűnik.
Amennyiben az érkezés helyi idő szerint 18.00 óra után fog bekövetkezni, úgy az érkezés valószínűsíthető időpontjáról közvetlenül a szálláshely külön értesítendő. A foglalás további fenntartását a szálláshely hitelkártyaszám megadásától teheti függővé. Kellemetlenségek elkerülése végett igazoltassa vissza az érkezési idő tudomásulvételét a szálláshellyel!

6. Hitelkártyával garantált foglalásokat a szálláshely egész éjszaka fenntartja. Határidőn túli lemondás, ill. meg nem érkezés esetén a szálláshely jogosult kötbért felszámolni.

7. Sztornózások és módosítások félreértések elkerülése végett a visszaigazolásban megadott linkek segítségével elektronikus úton, vagy közvetlenül az ÚtiSúgó.hu foglalási oldalán keresztül bonyolítandó, és az ÚtiSúgó.hu foglalási iroda visszaigazolásával válnak érvényessé. (Az iroda munkanapokon 09.00 és 17.00 óra között a 06-1-255-22-00 telefonszámon, az info@utisugo.hu e-mail elérhetőség, valamint 06-1-255-22-01 faxos elérhetőség 0-24 óráig biztosított.)

8. A szálláshely lemondási szabályai:

A kötbér mértéke lemondás esetén, az érkezés előtt:
7-2 nap között: 30%,
48-24 óra között: 50%,
24 órán belül vagy lemondás elmaradása esetén: 100%.

9. Gyermekekre vonatkozó szabályok általánosan:
Szüleivel egy szobában a kedvezmény mértéke pótágyon: 0-2 év között 100%, 2-14 év között 50% a gyermekre jutó szállás+reggeli tekintetében. Ugyanez a kedvezmény félpanzió esetében is érvényes!

10. A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég, ill. megrendelő felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a ÚtiSúgó.hu iroda fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel a elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. Ugyanez vonatkozik olyan esetekre is, amikor adott e-mail címről halmozva érkeznek olyan foglalások, hogy a vendég a szállodába lemondás nélkül nem érkezik meg. Ilyen vitás esetekben a vendégnek, ill. megrendelőnek lehetősége van adott foglalást érvényes hitelkártyával garantálni.

11. A foglalás lezárása egyúttal a vendég, ill. megrendelő foglalásban megadott adatainak a lefoglalt szálláshely felé történő továbbításához való hozzájárulást is jelenti.

12. Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés 60 napon belül nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Telefon: (+36) 1 255 2200
hétfő-péntek 9-17 óráig
E-mail: info@utisugo.hu